Home

UWV

Het UWV vereist dat u ieder jaar een klanttevredenheidsonderzoek uitvoert voor de diensten ‘naar werk’, ‘werkfit maken’, ‘modulaire diensten’ en ‘praktijkassessment’. Contenza voldoet aan alle eisen van het UWV en kan dit onderzoek voor u uitvoeren. Lees meer over Contenza.

Betrokken

Onze klanten krijgen gemiddeld genomen een 8,2 als rapportcijfer. Door onze betrokkenheid realiseren wij in 100% van alle trajecten de door het UWV vereiste respons. 
Bij andere onderzoeksbureaus wordt de respons gemiddeld over een kwart van de trajecten niet gehaald. Hierdoor loopt u de kans dat het UWV uw contract ontbindt. Lees meer over hoe wij werken.

Expertise

Contenza is ontstaan vanuit de samenwerking tussen een re-integratiecoach en een marktonderzoeker. Hierdoor hebben wij naast expertise op het gebied van onderzoek, ook feeling met uw branche. Bovendien zijn onze processen volledig gericht op het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek voor re-integratiebedrijven.

Scherpe prijs

Contenza is het enige onderzoeksbureau in Nederland dat zich volledig richt op re-integratiebureaus die voor het UWV werken. Daarom kunnen wij een hoge kwaliteit voor een scherpe prijs bieden.

Klanttevredenheidsonderzoek voor het UWV

Het UWV wil dat u ieder jaar een klanttevredenheidsonderzoek uitvoert, voor de diensten 'werkfit maken', 'naar werk', 'modulaire dienstverlening' en 'praktijkassessment'. Het klanttevredenheidsonderzoek dient onder alle klanten van een re-integratiebureau, die in het meetjaar zijn uitgestroomd of gestopt, te worden afgenomen. Daarnaast stelt het UWV aanvullende eisen aan hoe het klanttevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd. Contenza richt zich volledig op het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken zoals het UWV deze van u vraagt. Wij voldoen aan alle gestelde eisen van het UWV en nemen de zorg graag van u over.

Naast dat het onderzoek moet voldoen aan bepaalde procedures, stelt het UWV ook eisen aan de uitkomst van het klanttevredenheidsonderzoek. Per perceel, 'werkfit maken' of 'naar werk', worden ook eisen gesteld aan de respons. Verder dient uw re-integratiebedrijf een minimaal rapportcijfer van een 7,0 te halen. Contenza biedt standaard maatregelen om de respons te verhogen. Daarnaast biedt Contenza aanvullende diensten om u te helpen bij het realiseren van de vereiste resultaten.

Sinds 1 mei 2019 zijn naast de percelen 'naar werk' en 'werkfit maken' ook 'modulaire re-integratiediensten' en 'praktijkassessment' toegevoegd. Vanaf 2021 is het verplicht om ook onder deze klanten een klanttevredenheidsonderzoek af te nemen. De verplicht gestelde vragenlijsten voor de diensten 'werkfit maken', 'naar werk, 'modulair' en 'praktijkassessment' kunt u downloaden via de website van het UWV.

Minimale Waardering

De minimale respons is afhankelijk van het aantal klanten