Klanttevredenheidsonderzoek voor scholingsdiensten

Biedt u scholingsdiensten voor het UWV? Dan vraagt het UWV van u dat u jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uit laat voeren. Contenza kan dat voor u realiseren.

Het UWV heeft een apart inkoopkader voor de scholingsdiensten opgesteld. Deze scholing is bedoeld voor klanten die scholing nodig hebben om hun werk te hervatten of om te voorkomen dat ze werkloos raken. Voor deze klanten geldt dat het UWV heeft vastgesteld dat ze arbeidsvermogen hebben en werkfit zijn.

Er zijn vier verschillende percelen binnen het inkoopkader van de scholingsdiensten die ingezet kunnen worden:

  • Opleidingen
  • Functiegerichte vaardigheidstrainingen
  • Leerbanen
  • Ervaringscertificaten (EVC-procedures)

Een van de eisen die het UWV stelt is dat er periodiek een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd wordt onder de klanten die de scholing hebben afgerond. Contenza ontzorgt u graag hierin. Wij voldoen aan de gestelde eisen van het UWV en hebben jarenlange ervaring in het uitvoeren van deze klanttevredenheidsonderzoeken voor het UWV.

Het klanttevredenheidsonderzoek voert u uit per perceel, waarbij het UWV als eis stelt dat u een gemiddeld cijfer van een 8 behaalt. In het geval van ‘functiegerichte vaardigheidstrainingen’ geldt dit per cluster. Tevens stelt het UWV eisen aan de respons, ook per perceel of cluster. De hoogte van de respons hangt af van het aantal klanten dat in het perceel/cluster afgerond is. De minimale respons ligt tussen de 25 en 50%.

Dit betekent dat er hoge eisen aan u als bedrijf wordt gesteld om te kunnen voldoen aan deze voorwaarden. Met een actieve sturing op de resultaten en respons, krijgt u van ons periodiek overzicht of u op schema ligt om de gestelde eisen te behalen. Wanneer dit niet het geval is, kijken we samen of hierin bijgestuurd moet worden en waarin Contenza u kan ondersteunen.

Heeft u interesse in de mogelijkheden die Contenza voor uw klanten binnen de scholingsdiensten kan hebben? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.