Hoe werkt Contenza?

Het UWV stelt hoge eisen aan het klanttevredenheidsonderzoek. U dient een gemiddeld rapportcijfer van een 7,0 te halen en uw respons moet hoog zijn. Uit ons onderzoek blijkt dat veel bedrijven hier moeite mee hebben.  Onze meting is eerlijk en objectief en ons proces is erop gericht u zo goed mogelijk te helpen om aan deze eisen te voldoen. Daarom werken wij met een duidelijk stappenplan. 

Contenza levert u snel een offerte op maat. Hierin houden we rekening met uw persoonlijke wensen. Een offerte is volledig vrijblijvend.

U krijgt toegang tot uw eigen Contenza – omgeving. Hierin kunt u gedurende het onderzoek eenvoudig nieuwe klanten toevoegen.

Nadat u uw klanten in de Contenza-omgeving heeft toegevoegd, zorgen wij voor de rest. Uw klanten worden uitgenodigd om deel te nemen aan het klanttevredenheidsonderzoek. Standaard nemen wij al diverse maatregelen om de respons te optimaliseren. Voorbeelden hiervan zijn beschikbaarheid van de vragenlijst in diverse talen, het versturen van een vooraankondiging en twee herinneringen en het bieden van een incentive.

Wij houden de respons voor u in de gaten. Tussendoor krijgt u kosteloos een tussenrapportage toegestuurd, zodat u weet of uw resultaten voldoende zijn. Contenza voorziet dit rapport van een tussentijdse beoordeling. Scoort u groen, dan is er niets aan de hand! Scoort u oranje, dan moeten we de voortgang nauwlettend volgen. Scoort u rood, dan adviseren we extra maatregelen, zodat u voor het UWV kunt blijven werken.

Aan het eind van het jaar krijgt u van ons een onderzoeksrapport, wat qua vorm voldoet aan alle eisen van het UWV. Omdat Contenza zich volledig richt op reïntegratiebureaus, kunnen we gratis een benchmark met andere reïntegratiebureaus verzorgen. Dit biedt u volledig kosteloos een inzicht in hoe uw bedrijf presteert ten opzichte van u concurrenten. Naast een rapport ontvangt u een Contenza widget, waarmee u op uw website kunt tonen hoe tevreden uw klanten zijn.

Het UWV stelt hoge eisen aan de respons. Eén op de vier re-integratiebedrijven haalt deze eisen niet. Bij het niet halen van de respons kan het UWV een verbeterplan van u eisen, of uw contract ontbinden. Door onze werkwijze, voldeden in 2020 en 2021 al onze klanten aan hun respons eis.

Na oplevering kunt u het rapport zelf via het UWV klantenportaal uploaden.