Goede doelen

Wij vinden het belangrijk om uw klanten te stimuleren om onze vragenlijsten in te vullen. Daarom maken we per ingevulde vragenlijst standaard een bedrag over naar een goed doel. Het steunen van goede doelen draag bij aan een betere wereld, het verhoogt de respons én het werkt imago verhogend voor uw bedrijf!

Als re-integratiebedrijf bent u vrij om te kiezen welk goede doel u steunt. Wij merken dat onze klanten daar verschillende redenen voor hebben. Sommige re-integratiebedrijven kiezen een goed doel omdat zij het idee hebben dat dit aanslaat bij hun eigen klanten. Andere ondernemers kiezen voor een goed doel omdat zij zich hier persoonlijk betrokken bij voelen. Soms zit daar een persoonlijk verhaal bij. Zo kiest één van onze klanten voor het Epilepsiefonds, omdat zij zelf aan deze ziekte lijdt. Een ander steunt een lokaal doel, omdat een goede vriend daar nauw bij betrokken is. Op deze manier kunnen we een bijdrage leveren aan een aantal bekendere en minder bekende goede doelen.