Over ons

Hoe zijn wij gestart?

Sinds juli 2016 geldt het nieuwe inkoopkader van het UWV. Sindsdien vraagt het UWV geen duur en tijdrovend keurmerk of ander kwaliteitsmanagementsysteem meer van u. Wel vragen zij u om een klanttevredenheidsonderzoek uit te laten voeren. Wij merkten ook dat veel reïntegratiebureaus moeite hebben om de vereiste respons te behalen. Voor de oprichters was dit het moment Contenza te starten. Een bedrijf dat klanttevredenheidsonderzoek uitvoert voor reïntegratiebureaus, met oog voor de respons en de aanvullende eisen van het UWV.

Wie zijn wij?

Contenza is ontstaan vanuit de samenwerking tussen een reïntegratiebureau en een marktonderzoeksbureau. Hierdoor weten wij kennis van de markt en kennis van onderzoek te combineren. 

Wat doen wij?

Contenza voert klanttevredenheidsonderzoek uit voor reïntegratiebureaus die willen werken voor het UWV. Daarmee stellen wij reïntegratiebureaus in staat om te voldoen doen aan de eisen die het UWV stelt aan de diensten ‘naar werk’ en ‘werkfit maken’.

Waarom doen wij dit?

Het UWV wil weten welke reïntegratiebureaus goed werk leveren en welke reïntegratiebureaus daarin falen. En terecht! Maar ook goede reïntegratiebureaus kunnen te maken hebben met (te) lage respons of met enkele ontevreden klanten. Wij vinden dat procedurele eisen er niet voor mogen zorgen dat goede reïntegratiebureaus hun werk niet meer kunnen uitvoeren.

Voordelen van Contenza

  • In 100% van alle metingen in 2020 en 2021 behaalden wij de vereiste respons.
  • Wij voldoen aan alle eisen van het UWV.
  • Standaard bieden wij een benchmark, zodat u weet hoe u scoort in verhouding tot andere reïntegratiebureaus.
  • Contenza is het enige onderzoeksbureau in Nederland dat zich volledig richt op reïntegratiebureaus die in het kader van de eisen van het UWV een klanttevredenheidsonderzoek willen uitvoeren. Hierdoor kennen we de markt en weten we waar u tegenaan loopt.  
  • Het UWV stelt hoge eisen aan de respons en het rapportcijfer. Daarom bieden wij naast een onderzoek, wat standaard volledig aan de eisen van het UWV voldoet, extra maatregelen om de respons te verhogen.
  • Wij monitoren de respons zodat we tijdig kunnen ingrijpen mocht de respons te laag uitvallen.
  • Wij bieden een scherp tarief. 
  • Standaard ontvangt u van ons een Contenza widget, wat u op uw website kunt plaatsen. Hierdoor zien bezoekers van uw website gelijk hoe tevreden uw klanten zijn.