UWV

Het UWV vereist dat u ieder jaar een klanttevredenheidsonderzoek uitvoert voor de diensten ‘naar werk’ en ‘werkfit maken’. Contenza voldoet aan alle eisen van het UWV en kan dit onderzoek voor u uitvoeren. Lees meer over Contenza.

Hoge respons

Door onze werkwijze realiseren wij in 98,5% van alle trajecten de door het UWV vereiste respons.
Bij andere onderzoeksbureaus wordt de respons gemiddeld over een kwart van de trajecten niet gehaald. Hierdoor loopt u de kans dat het UWV uw contract ontbindt. Lees meer over hoe wij werken.

Gemak

Contenza werkt met een eenvoudig stappenplan. Wij nemen u graag de zorg uit handen. U kunt kiezen uit een standaard klanttevredenheidsonderzoek of een maatwerk onderzoek voor uw reïntegratiebureau.

Scherpe prijs

Contenza is het enige onderzoeksbureau in Nederland dat zich volledig richt op reïntegratiebureaus die voor het UWV werken. Daarom kunnen wij een hoge kwaliteit voor een scherpe prijs bieden.

Klanttevredenheidsonderzoek voor het UWV

Het UWV wil dat u ieder jaar een klanttevredenheidsonderzoek uitvoert, voor de diensten 'werkfit maken' en 'naar werk'. Het klanttevredenheidsonderzoek dient onder alle klanten van een re-integratiebureau, die in het meetjaar zijn uitgestroomd of gestopt, te worden afgenomen. Daarnaast stelt het UWV aanvullende eisen aan hoe het klanttevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd. Contenza richt zich volledig op het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken zoals het UWV deze van u vraagt. Wij voldoen aan alle gestelde eisen van het UWV en nemen de zorg graag van u over.

Naast dat het onderzoek moet voldoen aan bepaalde procedures, stelt het UWV ook eisen aan de uitkomst van het klanttevredenheidsonderzoek. Per perceel, 'werkfit maken' of 'naar werk', worden ook eisen gesteld aan de respons. Verder dient uw re-integratiebedrijf een minimaal rapportcijfer van een 6,5 te halen in de meetperiode 2018-2019. Voor de meetperiode 2020 is dit verhoogd naar een 7,0. Contenza biedt standaard maatregelen om de respons te verhogen. Daarnaast biedt Contenza aanvullende diensten om u te helpen bij het realiseren van de vereiste resultaten.

Sinds 1 mei 2019 is naast de percelen 'naar werk' en 'werkfit maken' ook het perceel 'modulaire re-integratiediensten' toegevoegd. Hiervoor is het niet nodig een klanttevredenheidsonderzoek uit te laten voeren.

Minimale Waardering

De minimale respons is afhankelijk van het aantal klanten